Kinh Doanh : 0937.888.990

 
Lenovo Thinkpad X270
Có 6 phiên bản cấu hình
18.000.000 đ
Lenovo Thinkpad P71
Có 2 phiên bản cấu hình
40.000.000 đ
Lenovo Thinkpad P52
Có 4 phiên bản cấu hình
34.500.000 đ
Lenovo Thinkpad P51
Có 4 phiên bản cấu hình
30.000.000 đ
Lenovo Thinkpad X1 Yoga Gen 2
Có 2 phiên bản cấu hình
17.500.000 đ
Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th
Có 1 phiên bản cấu hình
14.500.000 đ